Wednesday, November 21, 2012

Definisi NIlai Murni

Definisi Nilai Murni


Kepercayaan kepada Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Baik hati
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.

Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.

Hemah tinggi
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

Hormat
Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi social.

Kasih sayang
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Keadilan
Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah.

Keberanian
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.

Kejujuran
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

Kerajinan
Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam malakukan sesuatu perkara.

Kerjasama
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.

Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.
Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.

3 comments:

  1. Terima kasih atas perkongsian maklumat yang bermanfaat. Teruskan usaha.^^

    ReplyDelete
  2. Terima kasih kerana berkongsi maklumat.

    ReplyDelete