Wednesday, November 21, 2012

Definisi NIlai Murni

Definisi Nilai Murni


Kepercayaan kepada Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Baik hati
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.

Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.

Hemah tinggi
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

Hormat
Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi social.

Kasih sayang
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Keadilan
Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah.

Keberanian
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.

Kejujuran
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

Kerajinan
Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam malakukan sesuatu perkara.

Kerjasama
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.

Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.
Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.

Wednesday, November 14, 2012

道德价值注释信奉上苍
相信上苍的存在。祂是宇宙的创造者,必须听从祂的旨意,并以宗教信仰及遵守国家原则为基础。

善良
关注自己和别人的感受与福利,真心诚意给予协助和精神上的支持。

负责任
乐意完善地承担和履行责任与本分。

感谢
对别人所给予的服务、协助、贡献或赠品用语言与行动表现谢意。

崇高的品德
在日常生活中的交往,要以礼待人并具有崇高的个人品格

尊重
珍惜、尊重及有礼地对待每个人,并尊崇社团机构的条规。

仁爱
爱是发自内心、真诚、深切且持久的情操。

公正
做出公正与不偏不倚的行为和决定。

勇敢
坚强和自信地面对挑战。

诚实
说实话,对人真诚,为人诚恳。

勤勉
以勤勉,坚强,不屈不饶,热诚与上进心,持之以恒地做每件事。

合作
为了共同利益,随时乐意献出自己的力量。

中庸
做考量时不偏激,表现适度的言行举止,同时适度地照顾个人和他人的利益。

礼让
人人应该互相忍让、忍耐和自制,以创造安宁美好的生活。

LAWATAN SAMBIL BELAJAR


eksperimen


Friday, November 2, 2012PENDIDIKAN MORAL

14 Nilai Murni
 1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 信封上苍
 2. BAIK HATI 善良
 3. BERTANGGUNGJAWAB 负责任
 4. BERTERIMA KASIH 感谢
 5. HEMAH TINGGI 崇高的品德
 6. HORMAT 尊重
 7. KASIH SAYANG 仁爱
 8. KEADILAN 公正
 9. KEBERANIAN 勇敢
 10. KEJUJURAN 诚实
 11. KERAJINAN 勤勉
 12.  KERJASAMA 分工合作
 13. KESEDERHANAAN 中庸
 14. TOLERANSI 忍让 


6 Tema
Tahun 1 - Diri saya 我自己
Tahun 2 - Saya dan keluarga 我和家庭
Tahun 3 - Saya dan sekolah 我和学校
Tahun 4 - Saya dan jiran 我和邻居
Tahun 5 - Saya dan masyarakat 我和社会
Tahun 6 - Saya dan negara 我和国家